Soldelsur

2016-07-27T16:52:20+00:00

Logo en huisstijl voor Spaans taalinstituut Soldelsur. Aangezien de opdrachtgeefster afkomstig is uit Peru is in het logo op een grafische manier  een quipu verwerkt. Dit is een verwijzing naar de vroegere inca's. Quipu's waren bij de Inca's een soort koorden die gebruikt werden om allerlei informatie weer te geven. Dit deden ze door middel van knopen. [...]